Posted on

Företagsflytt – Att tänka på vid kontorsflytt

Vid en företagsflytt är det viktigaste att det dagliga arbetet påverkas så lite som möjligt. Med planering och tilläggstjänster kan allt vara klart ”över en natt”.

  • Kontakta oss och få offert på företagsflytt

Flytta när det inte påverkar arbetet

Beställ flytt på helgen, på natten ellrer när det passar. Det viktigaste är de anställdas arbete påverkas så lite som möjligt. När de anställda går hem på fredag eftermiddag kan vi ta vid och genomföra flytten. Med flytt, installering och montering kan kontoret vara helt klart när personalen kommer på måndagen.

Montering och installering kan ingå

Montering av möbler och installering av IT-produkter underlättar. Genom att välja att vi både ska packa, flytta och sedan montera med flyttfirmor malmö och installera allt  kommer flytten gå smidigare. Vi har samarbeten med flera tjänsteföretag, exempelvis snickare och IT-tekniker, vilket gör att en komplett flyttjänst kan erbjudas.

Information och ansvarsfördelning

Gör ett tydligt flyttschema – eller låt oss göra det. För att de anställda ska känna sig trygga i vad som väntar är det viktigt med tydlig information. Gör upp en ansvarsfördelning där alla kan se vem man ska kontakta vid olika frågor kring flytten. Planera även hur flytten ska ske i olika steg så att inte allt sker de sista dagarna. Med lång erfarenhet av företagsflytt kan vi hjälpa till med denna information och flyttschema.

Jobba hemma om det går

Lägg utbildningsdagar eller låt de anställda jobba hemma under flyttdagarna. Planera in vilka dagar som flytten kommer att ske. Behöver det ske på arbetstid finns fördel att låta de anställda jobba hemma dessa dagar. Ett alternativ är att lägga in utbildningsdagar på en konferensanläggning.

Kontakta oss för en gratis offert – för en smidig och snabb företagsflytt.